เช็กเลย! ผลโพลนิด้า พรรคไหนได้โอกาสได้เป็นรัฐบาลในสายตา ประชาชน
ช่วงวันที่ 11 ธ.ค. ศูนย์สอบถามความคิดเห็น “นิด้าโพล” นิด้า (นิด้า) เผยผลที่ได้รับจากการสำรวจของราษฎร เรื่อง “6 พรรคกับจังหวะ  ได้เป็นรัฐบาล” ทำตรวจระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค. 2565 จากสามัญชนที่แก่ 18 ปีขึ้นไป กระจัดกระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ รวมทั้งรายได้ ทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งสิ้น ปริมาณ 1,310 หน่วยแบบอย่าง เกี่ยวกับ 6 พรรคกับช่องทางได้เป็นรัฐบาล
จากการสำรวจเมื่อให้ประชากรพินิจพิจารณาถึงจังหวะที่พรรคการเมืองทั้งยัง 6 พรรค ซึ่งกำลังเริ่มจะมีกระแสข่าวการไหลเข้า-ออก ของนักการเมืองจะได้เป็นรัฐบาล คราวหลังการเลือกตั้งยุคหน้า พบว่า
พรรคเพื่อไทย (นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว/นางสาวแพทองห้วย คุ้นชินการปฏิบัติ) แบบอย่าง ปริมาณร้อยละ 40.38 บอกว่า จังหวะได้เป็นรัฐบาลออกจะมากมาย รองลงมา ปริมาณร้อยละ 32.44 กล่าวว่า ได้เป็นรัฐบาลแน่ๆ จำนวนร้อยละ 16.88 บอกว่า ช่องทางได้เป็นรัฐบาลออกจะน้อย จำนวนร้อยละ 8.24 กล่าวว่า มิได้เป็นรัฐบาลแน่ๆ และก็ปริมาณร้อยละ 2.06 กล่าวว่า ไม่เคยทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
พรรคก้าวหน้า (นายพิธา ลิ้มเจริญรุ่งเรืองรัตน์) แบบอย่าง ปริมาณร้อยละ 31.45 บอกว่า จังหวะได้เป็นรัฐบาลออกจะน้อย รองลงมา ปริมาณร้อยละ 30.23 บอกว่า จังหวะได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างจะมากมาย จำนวนร้อยละ 23.66 กล่าวว่า มิได้เป็นรัฐบาลแน่ๆ จำนวนร้อยละ 11.00 กล่าวว่า ได้เป็นรัฐบาลแน่ๆ รวมทั้งปริมาณร้อยละ 3.66 บอกว่า ไม่เคยทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
พรรคพลังประชาชนเมือง (พล.อ.ประวิตร วงษ์กาญจน์) แบบอย่าง จำนวนร้อยละ 33.51 กล่าวว่า มิได้เป็นรัฐบาลแน่ๆ รองลงมา จำนวนร้อยละ 32.60 กล่าวว่า จังหวะได้เป็นรัฐบาลออกจะน้อย ปริมาณร้อยละ 20.38 กล่าวว่า จังหวะได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างจะมากมาย จำนวนร้อยละ 10.76 กล่าวว่า ได้เป็นรัฐบาลแน่ๆ รวมทั้งปริมาณร้อยละ 2.75 กล่าวว่า ไม่รู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
พรรครวมไทยสร้างชาติ (นายพีระประเภท ข้าวสาลีเมืองตอน/พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์อร่อย) แบบอย่าง จำนวนร้อยละ 43.12 กล่าวว่า มิได้เป็นรัฐบาลแน่ๆ รองลงมา จำนวนร้อยละ 31.45 กล่าวว่า จังหวะได้เป็นรัฐบาลออกจะน้อย ปริมาณร้อยละ 15.73 บอกว่า จังหวะได้เป็นรัฐบาลออกจะมากมาย ปริมาณร้อยละ 5.73 กล่าวว่า ได้เป็นรัฐบาลแน่ๆ รวมทั้งปริมาณร้อยละ 3.97 กล่าวว่า ไม่เคยทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
พรรคพึงใจไทย (นายบันทึกประจำวัน ชาญวีรกูล) แบบอย่าง จำนวนร้อยละ 39.16 กล่าวว่า ช่องทางได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างจะน้อย รองลงมา ปริมาณร้อยละ 30.84 บอกว่า มิได้เป็นรัฐบาลแน่ๆ ปริมาณร้อยละ 21.60 กล่าวว่า จังหวะได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างจะมากมาย ปริมาณร้อยละ 4.96 กล่าวว่า ได้เป็นรัฐบาลแน่ๆ และก็ปริมาณร้อยละ 3.44 กล่าวว่า ไม่เคยทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
พรรคประชาธิปัตย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) แบบอย่าง จำนวนร้อยละ 40.69 กล่าวว่า จังหวะได้เป็นรัฐบาลค่อนข้างจะน้อย รองลงมา ปริมาณร้อยละ 38.93 บอกว่า มิได้เป็นรัฐบาลแน่ๆ ปริมาณร้อยละ 13.20 กล่าวว่า ช่องทางได้เป็นรัฐบาลออกจะมากมาย ปริมาณร้อยละ 4.58 บอกว่า ได้เป็นรัฐบาลแน่ๆ และก็จำนวนร้อยละ 2.60 บอกว่า ไม่เคยรู้/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
ตอนท้ายเมื่อถามข้อคิดเห็นของพลเมืองต่อกระแสข่าวสารกติกาการก่อตั้งรัฐบาลด้วยกันระหว่างพรรคพลังประชาชนเมืองกับพรรคเพื่อไทย วันหลังการเลือกตั้งยุคหน้า พบว่า แบบอย่าง ปริมาณร้อยละ 45.65 กล่าวว่า ไม่เชื่อเลย ด้วยเหตุว่าเป็นเพียงแต่ข่าวลือ ช่องทางเป็นได้ยาก
เนื่องมาจากนโยบายทางด้านการเมืองต่างกัน รองลงมา จำนวนร้อยละ 29.24 กล่าวว่า ไม่ค่อยเชื่อ เพราะเหตุว่าทั้งคู่พรรคต่างอยากก่อตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของตัวเองก็เลยไม่น่าจะด้วยกันก่อตั้งรัฐบาลได้ ปริมาณร้อยละ 16.64 บอกว่า ออกจะเชื่อ เพราะว่าการบ้านการเมืองคือเรื่องของการแสวงหาประโยชน์ก็เลยมีความน่าจะเป็นที่ทั้งคู่พรรคจะตกลงก่อตั้งรัฐบาลด้วยกัน ปริมาณร้อยละ 5.19 กล่าวว่า เชื่อมาก เพราะเหตุว่าหัวหน้าพรรคพลังประชาชนเมืองกับพรรคเพื่อไทยเคยมีความเชื่อมโยงกันในสมัยก่อน ก็เลยอาจมีการปรึกษาขอคำแนะนำเพื่อตกลงเรื่องผลตอบแทนถ้าได้เป็นรัฐบาลด้วยกัน แล้วก็ปริมาณร้อยละ 3.28 กล่าวว่า ไม่ตอบ/ยังไม่แน่ใจ

ท่านพินิจพิจารณาว่าพรรคการเมืองใดใน 6 พรรค ที่กำลังเริ่มจะมีกระแสข่าวการไหลเข้า-ออก ของนักการเมือง จะได้โอกาสได้เป็นรัฐบาลตอนหลังการเลือกตั้งยุคหน้า
 
2. ท่านเชื่อไหมกับกระแสข่าวกติกาการก่อตั้งรัฐบาลด้วยกันระหว่างพรรคพลังประชากรเมืองกับพรรคเพื่อไทย วันหลังการเลือกตั้งยุคหน้า
ข้อคิดเห็นของประชากรต่อกระแสข่าวสารกติกาการก่อตั้งรัฐบาลด้วยกัน
ระหว่างพรรคพลังประชาชนเมืองกับพรรคเพื่อไทย คราวหลังการเลือกตั้งยุคหน้า
ปริมาณร้อยละ

ไม่เชื่อเลย เนื่องจากเป็นเพียงแต่ข่าวลือ ช่องทางเป็นได้ยากเพราะเหตุว่านโยบายทางด้านการเมืองแตกต่าง
45.65

ไม่ค่อยเชื่อ เพราะว่าทั้งคู่พรรคต่างอยากได้ตั้งขึ้นรัฐบาลภายใต้การนำของตัวเองก็เลยไม่น่าจะด้วยกันก่อตั้งรัฐบาลได้
29.24

ออกจะเชื่อ ด้วยเหตุว่าการบ้านการเมืองคือเรื่องของการแสวงหาประโยชน์ ก็เลยมีความน่าจะเป็นที่ทั้งคู่พรรคจะตกลงด้วยกันตั้งขึ้นรัฐบาล
16.64

เชื่อมาก เพราะเหตุว่าหัวหน้าพรรคพลังประชากรเมืองกับพรรคเพื่อไทยเคยมีความเกี่ยวพันกันในอดีตกาล ก็เลยอาจมีการปรึกษาหารือและขอคำแนะนำเพื่อตกลงเรื่องผลตอบแทนถ้าหากได้เป็นรัฐบาลด้วยกัน
5.19

ไม่ตอบ/ยังคลุมเคลือ
3.28

รวม
100.00
 
  

How to Play Joker Slot Online
เช็กเลย “หมอกฤษณ์” บอก 5 ราศีนี้ ข้างหลังปีใหม่จะมีแต่ว่าเรื่องดีๆเข้ามา