กระทรวงมหาดไทย ประกาศแล้ว 5 นายอำเภอแหวนเพชร 5 รางวัลชมเชย
ช่วงวันที่ 26 เดือนกันยายน ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า พล.อำเภออนุดงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงชื่อในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องผลของการเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ตามแผนการนายอำเภอแหวนเพชร รายปี 2565 หลังจากได้ทำงานเลือกเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีผู้ครอบครองตำแหน่งนายอำเภอที่มีความรู้และมีความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจ มีความดีศีลธรรม และก็ส่งผลงานดีเด่นเป็นที่กระจ่างอันควรประกาศให้เป็นนายอำเภอแหวนเพชร รายปี 2565 ดังต่อไปนี้
1.นายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชนะ) ปริมาณ 5 รางวัล ดังนี้
1.1 พื้นที่ธรรมดา ปริมาณ 4 รางวัล ดังเช่นว่า
1.นายณัฏฐดงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอขคุณลุง จังหวัดเมืองจันท์

2.นายชุ้น ณัฐอำนาจ กังสุกุล นายอำเภอบางบัวทองคำ จังหวัดนนทบุรี

3.นายนิสิต สวัสดิเทวดา นายอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

4.นายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

1.2 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปริมาณ 1 รางวัล ยกตัวอย่างเช่น
1.นายเอาฬาร ใบเสร็จรับเงินสัน นายอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี

2.นายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชมเชย) ปริมาณ 4 รางวัล ดังนี้
2.1 พื้นที่ธรรมดา ปริมาณ 4 รางวัล ดังเช่น
1.นายสันติภาพ สี่พันธ์ นายอำเภอยางตลอด จังหวัดกาฬสินธุ์

2.นางปิณฑรา เก่งการนำนิช นายอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

3.นายธีระวงศ์วาน ตอนยก นายอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

4.ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

2.2 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปริมาณ 3 รางวัล เช่น
1.นายธราวุธ ช่วยกำเนิด นายอำเภอเมืองจังหวัดยะลา จ.ยะลา

ย้อนอ่านข่าวสารที่เกี่ยว 
เปิดตำนาน นายอำเภอแหวนเพชร

Win Big With Thai Lotto
ปฏิทินวันพระต.ค. 2565 ตรงกับวันใดบ้าง เช็กเลย!